Wyniki II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

Do sprawdzianu ustnego przystąpipo 50% uczestników z każdej kombinacji(język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z najlepszymi wynikami po testach pisemnych.

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do części ustnej drugiego etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w finałowym sprawdzianie oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu.

Sprawdzian ustny odbędzie się18 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Uczeń przystępujący do części ustnej konkursu otrzyma arkusz ze zdjęciami sytuacyjnymi i listą pytań związanych z takimi zagadnieniami, jak życie rodzinne, kultura, przyroda, podróże, zdrowie, żywienie, sport, zakupy. Zadaniem ucznia będzie opisanie zdjęć i wyjaśnienie sytuacji, jaką przedstawiają oraz odpowiedź na pytania z arkusza.
 

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu konkursu.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół. O lokacie  szkoły będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w każdej kombinacji.
 

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu24 kwietnia b.r. (piątek) na stroniewww.mto.org.pl.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu planowane jest w dniu30 kwietnia b.r. (czwartek) o godz. 12.00 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3.

 

Sponsorzy

Początek strony