Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

Zamieszczamy listy uczestników etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Serdecznie gratulujemy wyników zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy ich przygotowywali, a także motywowali i wspierali.

 

Sprawdzian pisemnydla uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu odbędzie się w dn.28 marca b.r. (sobota) w godz. 10.00 – 11.30w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Test pisemny będzie składał się z różnego rodzaju pytań zamkniętych i będzie obejmował znajomość gramatyki, słownictwa oraz rozumienie tekstu pisanego.

W trakcie sprawdzianu pisemnego serdecznie zapraszamy Nauczycieli-Opiekunów na spotkanie z Panią Beatą Budzik – Prezesem Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.

U W A G A!!!  Zmiana terminu sprawdzianu ustnego

Sprawdzian ustny dla 50% uczniów zakwalifikowanych po sprawdzianie pisemnym odbędzie się18 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu24 kwietnia b.r. (piątek) na stroniewww.mto.org.pl.

Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy.

Sponsorzy

Początek strony